Om Kjemikaliekonferansen | KJEMIKALIEKONFERANSEN

Om Kjemikaliekonferansen

Andre Jensen

Programmet til Kjemikaliekonferansen 2016 er snart klart. Dette er møteplassen for daglig ledere, HMS medarbeidere, verneombud og andre som bruker kjemikalier i hverdagen i virksomheter i Norge. Flere foredragsholdere er nå bekreftet og en vil møte representanter fra Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet, ØKOKRIM, Elkem, Mitco, Honeywell, Essenticon m.fl.

  • Kan jeg det grunnlegende om REACH/CLP – kjemikalieregelverket?
  • Hvem er ansvarlig for riktig bruk av kjemikalier – daglig leder, HMS sjef eller jeg som medarbeider?
  • Hva skal jeg som ansvarlig gjøre for å unngå fallgruver?
  • Hva er de vanligste avvikene ved et kjemikalietilsyn?
  • Omfang og konsekvenser ved forskjellige typer avvik.

Disse og flere spørsmål vil bli besvart på neste års konferanse.

Kjemikaliekonferansen arrangeres i regi av Essenticon AS.