Om Essenticon | KJEMIKALIEKONFERANSEN

Om Essenticon

Essenticon_solid_u_pay

Essenticon AS står bak Kjemikaliekonferansen, en fagkonferanse og møteplass for alle som bruker, distribuerer eller produserer kjemikalier i Norge. Konferansen ble startet i 2015 og ble en suksess med meget gode tilbakemeldinger. Det var over 100 deltagere i 2015.

Essenticon er ledende leverandør av applikasjoner som oppretter, behandler og distribuerer sikkerhetsdatablad. Løsningene kombinerer nyskapende IT-løsninger og ekspertise innen toksikologi og regelverk.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshoreselskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og små-/mellomstore selskaper i og utenfor Norge.

Mer om Essenticon sine tjenester og løsninger finner du her.