Rapportering til produktregisteret | KJEMIKALIEKONFERANSEN

Rapportering til produktregisteret

Alle selskaper i Norge skal nå bruke den elektroniske rapporteringsløsningen til Miljødirektoratet via altinn.no nå en skal registrere kjemikalier. Virksomheter som ikke har tatt i bruk løsningen i løpet av 2015 er fristen for rapportering 20. februar 2016. For de som allerede bruker den er fristen 30. april 2016. Miljødirektoratet kommer på Kjemikaliekonferansen 2016 for å fortelle mer om rapporteringsløsningen.

Chemistry 6