Før var det lov å forurense! | KJEMIKALIEKONFERANSEN

Før var det lov å forurense!

Environment

Det var ikke før forurensningsloven trådte i kraft 1. oktober 1983 – for over 32 år siden, at det ble forbudt å forurense i Norge. Før det var det egentlig fritt frem! Ganske utrolig å tenke på. I dag tar vi det forgitt at vi har lover og forskrifter som regulerer dette. Norge har alltid vært et foregangsland og forurensningsloven fra 1983 var unik i Europa og verden, den inkluderte samtidig all forurensning, både utslipp til luft, vann, støy og utslipp til grunn.

Nå i 2015 diskuterer Norge og EU igjen å gjøre et av verdens strengeste regelverk enda strengere. Utslipp er betydelig redusert, retur og gjennvinningsordninger er etablert. Samtidig er en ny NORSOK-standard ute til høring for fremtid implementering offshore for olje- og gassektoren.

I Norge er det rett over 5 millioner innbyggere – globalt er vi ca. 7,25 milliarder mennesker. Norges befolkning utgjør bare 0,069% av verdens innbyggere. Slagordet «tenk globalt jobb lokalt» beskriver godt hvordan Norge jobber. Om resten av verden følger oss – ja det er en helt annen diskusjon.