Om Kjemikaliekonferansen | KJEMIKALIEKONFERANSEN

Om Kjemikaliekonferansen

Kjemikaliekonferansen arrangeres i regi av Essenticon AS.

Visjon

Møteplassen der kunnskap og erfaringer deles.

Mål

  • Øke kunnskapsnivået om kjemikalieregelverk
  • Lære mer om myndighetenes roller
  • Nettverksbygging og utveksling av erfaringer

Foredragsholdere

Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet, leverandører, offshore og onshore selskaper.