Norges største? | KJEMIKALIEKONFERANSEN

Norges største?

Arrangør Essenticon AS har som mål å arrangere den største kjemikaliekonferansen i Norge med over 200 deltagere. På konferansen vil den som er ansvarlig få besvart mange viktige spørsmål. Målgruppen er daglig ledere, HMS medarbeidere, verneombud og andre som bruker kjemikalier i hverdagen. «I løpet av 2 dager vil vi følge kjemikalets livssyklus fra import til farlig avfall» sier daglig leder i Essenticon AS, Thomas Meinich Andreassen. Tematikken for neste års konferanse er klar. Det er også de første foredragsholderne bekrefter Andreassen.

Mer om Kjemikaliekonferansen finner du her.

Endelig programmet vil være klart innen 31.12.15.