Deltakerliste | KJEMIKALIEKONFERANSEN

Deltakerliste

salen

I 2015 hadde vi rett i overkant av 100 deltagere. Tilbakemeldingene var veldig positive og vi ser frem til å treffe nye og kjente ansikter i 2016.

Deltagerliste vil bli sendt til alle som deltar som en referanse i forbindelse med konferansen.

Alle deltagere vil også få tilgang til presentasjonene etter konferansen.